Łańcuch dostaw – certyfikat MSC

Łańcuch dostaw - certyfikat MSC

Łańcuch dostaw MSC (Marine Stewardship Council) jest certyfikatem nadawanym przez organizację non-profit, która dba o bezpieczne i zrównoważone połowy ryb. Certyfikat ten wymaga od przetwórczych ryb, aby ich produkty pochodziły ze źródeł odpowiednio monitorowanych i eksploatowanych. Obejmuje to stosowanie odpowiednich technik połowu, w tym wykorzystywanie nowoczesnych technologii do monitoringu połowów oraz okresowe badania stanu populacji ryb. Dzięki temu łańcuch dostaw MSC może być uważany za jedno z najbardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska na rynku.

Łańcuch dostaw certyfikatu MSC jest często wymieniany jako produkt o wysokiej jakości ryb i owoców morza, który pozwala konsumentom cieszyć się ich smakiem z pewnością, że pozyskano je zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i ekologicznymi. Przede wszystkim proces ten chroni stada morskie poprzez minimalizację nadmiernego połowu oraz szanowanie naturalnego cyklu rozrodu ryb. Dzięki temu możemy być pewni, że smak naszych potraw będzie taki sam co przed laty lub nawet lepszy.

MSC to certyfikat, który uzyskać można w firmie Global Quality. Można wydać go tylko po spełnieniu szeregu surowego standardu. Aby uzyskać taki certyfikat, producent musi przejść szczegółową kontrolę i ocenę pod kątem bezpieczeństwa łańcucha dostaw od połowu do sprzedaży detalicznej. Zanim MSC zostanie wydane, łańcuch dostaw musi być sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami dotyczącymi ochrony stad rybnych i środowisk morskich. Poza tym, aby otrzymać certyfikat MSC, produkty muszą pochodzić z wymienionych, legalnych źródeł. Proces certyfikacji MSC obejmuje również badania dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz jego pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Posiadanie certyfikatu MSC jest dla firm dowodem na to, że ich produkty są wolne od nielegalnych lub nierozsądnych praktyk handlowych, co oznacza, że można je sprzedawać z większym zaufaniem konsumentom. Certyfikat MSC jest również uznawany przez organizacje międzynarodowe, a także stanowi ważny element zrównoważonych praktyk biznesowych.

Certyfikat MSC jest często uznawany za dobry sposób na ochronę środowiska morskiego i wody, ponieważ wymagania certyfikacji obejmują między innymi śledzenie stan populacji ryb, jak również ich kontrolowanie. Oznacza to, że produkcja pochodząca od firm posiadających certyfikat MSC jest monitorowana i regulowana przez organizacje międzynarodowe, co oznacza większy poziom bezpieczeństwa dla konsumentów.